Yıl 2019, Cilt: 69 Sayı : 2 Sayfalar 159 - 173 2019-12-31
The Monetary Policy Reaction Function in Turkey: Evidence from Fourier-Based Time Series Methods
Türkiye’de Para Politikası Tepki Fonksiyonu: Fourier Temelli Zaman Serisi Yöntemlerinden Bulgular
Ümit BULUT
26 261

The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT), which adopted an inflation targeting strategy in 2006, has thus far typically missed the inflation target. Therefore, this paper focuses on the monetary policy reaction function of the CBRT to detect the economic indicators that the CBRT considers while it is adjusting short-term interest rates. Put differently, the goal of this paper is to estimate a forward-looking monetary policy reaction function for the CBRT. To that end, the paper uses monthly data over the period 2006:1-2019:5. Differing from the previous papers in the empirical literature, this paper considers recent developments in time series analysis and employs time series methods based on the Fourier approximation to capture structural breaks. These methods are capable of presenting efficient and unbiased results in the presence of both sharp and gradual breaks. The findings indicate that the CBRT considers only inflation while it is steering short-term interest rates.
2006 yılında enflasyon hedeflemesi stratejisini benimseyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu zamana kadar genellikle enflasyon hedefini kaçırmıştır. Bu nedenle, bu çalışma TCMB’nin kısa vadeli faiz oranlarını ayarlarken hangi ekonomik göstergeleri dikkate aldığını tespit etmek için TCMB’nin para politikası tepki fonksiyonuna odaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu çalışmanın amacı TCMB için ileri bakışlı bir para politikası tepki fonksiyonu tahmin etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 2006:12019:5 dönemine ait aylık veriler kullanılmaktadır. Literatürde yer alan önceki çalışmalardan farklı olarak, bu çalışma zaman serisi analizindeki güncel gelişmeleri dikkate alarak yapısal kırılmaları yakalamak için Fourier yaklaşımına dayalı zaman serisi yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler, hem keskin hem de aşamalı kırılmaların varlığında etkin ve sapmasız sonuçlar sunabilmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular, TCMB’nin kısa vadeli faiz oranlarını ayarlarken yalnızca enflasyon ile ilgilendiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Adanur-Aklan, N. & Nargelecekenler, M. (2008). Taylor rule in practice: evidence from Turkey, International Advances in Economic Research, 14(2), 156–166.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-8964-0332Yazar: Ümit BULUT (Sorumlu Yazar)Kurum: Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Kırşehir, TurkeyÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Ümit BULUT
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.