Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 19 Sayfalar 257 - 285 2010-05-01
EVALUATION OF CHANGING SECURITY STRATEGIES OFNATO AND EU IN AFGHANISTAN CASE
NATO VE AB’NİN DEĞİŞEN GÜVENLİK STRATEJİLERİNİNAFGANİSTAN ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sanem ÖZER,Ceren UYSAL OĞUZ,Senem ATVUR
14 261

After the end of the Cold War, NATO and the European Union, have developed new strategies in the face of changing threats, and have started to define security not only with military terms but also with humanitarian, political, economic and social factors. Afghanistan intervention and the international assistance force established afterwards, present an important example. Within this context, the EU and NATO have the necessary tools and experience for the distribution of complementary tasks. Cooperation and dialogue mechanisms should be enhanced for the Afghanistan intervention to succeed. By adopting multilateralism, the USA can follow a more balanced policy within the region. Turkey as a NATO member and EU candidate, is in a situation to provide significant contribution to the global security in the Afghanistan case
NATO ve Avrupa Birliği Soğuk Savaş sonrasında değişen tehditlere karşılık yeni stratejiler geliştirerek, güvenliği yalnızca askeri güçle değil insani, siyasal, ekonomik, toplumsal unsurlarla birlikte, çok boyutlu olarak değerlendirmeye başlamışlardır. Afganistan müdahalesi ve sonrasında oluşturulan uluslararası yardım gücü önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda AB ve NATO, birbirini tamamlayacak görev paylaşımı için gerekli araçlara ve tecrübeye sahiptir. Afganistan müdahalesinin başarılı sonuçlar vermesi için iki örgütün işbirliği/diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, ABD’nin de çoktaraflılığı benimseyerek bölgede daha dengeli bir politika izlemesi sağlanabilir. Türkiye de, hem NATO üyesi hem de AB’ye aday bir ülke olarak Afganistan örneğinde küresel güvenliğe katkı sağlayabilecek konumdadır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2010


Makalenin Yazarları
Sanem ÖZER
Ceren UYSAL OĞUZ
Senem ATVUR