Yıl 2014, Cilt: 17 Sayı : 32 Sayfalar 127 - 133 2014-12-01
In “ Five Spellers” a Value as the Perception of the “National Romantic Style”
“BEŞ HECECİLER”DE BİR DEĞER OLARAK “MİLLİ ROMANTİK DUYUŞ TARZI”
Duygu KUŞ
17 261

A group of poets are known as ‘Five spellers’, ‘Five poets of spelling’ or “Spellers” Faruk Nafiz Çamlıbel , Orhan Seyfi Orhon , Yusuf Ziyâ Ortaç , Halit Fahri Ozansoy and Enis Behiç Koryürek , as a literary and cultural tradition of the Anatolian/leaning on the existence of the National Literature Movement of Asian Turkish poetry. There for this is in the context of the topic and to measure their understanding of language, the poets, * Uzm. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisithe National Literature Movement. The National Literature Movement of the national language, as the national State of national literature, and finally, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ahmet Ali Canip, wisdom, of poets and authors also creates “national romantic style”.In this context, the value represents the highest sense of Five Spellers “national romantic style”
“Beş Hececiler”, Hecenin Beş Şâiri veya Hececiler olarak da bilinen,Faruk Nâfiz Çamlıbel , Orhan Seyfi Orhon , Yusuf Ziyâ Ortaç , Halit Fahri Ozansoy Enis Behiç Koryürek gibi şairlerle temsil edilen; edebî ve kültürel gelenek olarak Anadolu/ Asya Türk varlığına yaslanan Milli Edebiyat Hareketi’nin şiir kolu olarak kabul edilebilir. Çünkü bu şairlerin dil anlayışlarını, ölçü ve izlek bağlamındaki kabullerini, Milli Edebiyat Hareketi belirler. Milli Edebiyat Hareketi’nin milli lisan, milli edebiyat ve nihayet milli devlet gibi esasları, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp, Ahmet Hikmet, Orhan Seyfi, Enis Behiç gibi şairlerin ve yazarların da “milli romantik bir duyuş” tarzını oluşturur. Bu bağlamda Beş Hececilerin temsil değeri en yüksek duygusu “milli romantik duyuş”tur

Anahtar Kelimeler

Aktaş, Ş. (1996). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi-1.Ankara: Akçağ Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014


Makalenin Yazarları
Duygu KUŞ