Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 310 - 326 2009-06-01
TÜKETİCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI SATINALMA DAVRANIŞLARINA YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA
Tülay YENİÇERİ
24 261

Öz trenBu araştırmanın temel amacı, tüketicileri çevre bilinci ve çevreye duyarlı satınalma davranışlarına göre bölümlere ayırmak ve farklı pazar bölümlerini sosyo-demografik özellikleri itibariyle tanımlamaktır. Bu bağlamda, tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye yönelik satınalma davranışları itibariyle farklı pazar bölümleri oluşturup oluşturmadıklarını test edebilmek amacıyla kümeleme analizi yapılmıştır. Tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye duyarlı satınalma davranışlarına göre üç farklı pazar bölümü oluşturduğu belirlenmiştir.The aim of this research is to segment customers regarding their environment consciousness and environment-oriented purchasing behavior and to identify the socio-demographic characteristics of that market segments. In the study, in order to test whether the customers from different market segments in relation with their environment consciousness and environment-oriented behavior cluster analysis was used. As a result, it was found that the customers formed three market segments in relation with their environment consciousness and environment-oriented purchasing behavior.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Tülay YENİÇERİ