Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 79 - 92 2002-10-01
SOSYAL SERMAYE OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLER: MERSİN ÖRNEĞİ
Nalan YETİM
30 261

Öz entrThe main purpose of this study is to determine the efficiency and proficiency of the women enterpreneurs as a source of social capital. The sources of social capital considered in this study are women’s socio-demographic and personal characteristics and the sources of information and skillls employed during the stages of establishing and operating their businesses. This study has been conducted with 224 women entrepereneurs who have been registered by Mersin Union of Chambers of Tradesman and Artisans. The data gathered by asking some key questions to participants and giving them a constructed questoinnaire within face to face interview sessions. It has been found that women entrepreneurs could use variety of social capital resources both setting up and maintaining their business, and integrate these resources with their entrepreneual characteristics. It should be noted that their abilities to use formal and informal information resources can support and activate solidarity feelings among them, and increase their intentions to be organized within the women associations.Bu çalışmanın amacı sosyal sermaye olarak kadın girişimcilerin niteliklerini ve yeterliliklerini belirleyebilmektir. Kadınların sosyo-demografik özellikleri, kişisel karakteristikleri, işlerini kurma ve sürdürme aşamalarında bilgi ve beceri sağlama kanalları, işbirliği eğilimleri sosyal sermaye kaynakları olarak ele alınmıştır. Araştırma, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 224 kadın girişimci ile gerçekleştirilmiştir. Girişimcilerle yüzyüze görüşmeler yapılmış ve anket formu uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kadın girişimciler, farklı sosyal sermaye kaynaklarını hem iş kurma hem de sürdürme aşamalarında harekete geçirebilmekte ve girişimcilik nitelikleri ile bütünleştirebilmektedir. Kadınlar informal ve kurumsal kaynakları girişimcilik faaliyetlerinde kullanmaktadır. Kadınların özellikle kurumsal bilgi kanallarını kullanabilme yeterlilikleri, dayanışmayı arttırarak örgütlenmeyi desteklemektedir

Anahtar Kelimeler

ALLEN, Shelia ve TRUMAN, Carole (1993): Women in Business:Perspectives on Women Entrepereneurs, London, Routledge.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2002
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2002


Makalenin Yazarları
Nalan YETİM