Yıl 2009, Cilt: 8 Sayı : 16 Sayfalar 241 - 265 2009-12-01
KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)* VE PİSTON ÜRETİMİNDE BİR UYGULAMA
Osman ÇEVİK,Gamze ARAN
16 261

Öz trenBu çalışmada kalite iyileştirme sürecinde Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) tekniği incelenmiştir. FMEA tekniği; sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları ortaya çıkmadan tanımlamayı ve gidermeyi veya en azından kullanıcıdaki etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir mühendislik tekniğidir. Çalışmanın uygulama kısmında Y. Piston&Segman San. ve Tic. A.Ş’de1 üretilen motor pistonlarına uygulanan Proses FMEA ele alınıp, süreçleri incelenmiştir. Piston üretim sürecinde karşılaşılan hatalar FMEA tekniğine göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, tekniğin firmanın kalite fonksiyonlarını iyileştirme konusunda başarı sağladığı gösterilmiştir.In this study, FMEA technique is examined for quality improving process. FMEA is an engineering technique that is used to identify and eliminate known and/or potential failures, problems, errors and so on from the system, design, process and service before they reach the customer. In the application, Process FMEA is discussed and examined for engine piston which is produced in Y. Piston&Segman San. ve Tic. A.Ş. The failure which is meet when piston is produced, is analysed for FMEA technique. Then it is demostrated that its success about improving firm’s quality functions.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Osman ÇEVİK
Gamze ARAN