Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 93 - 113 2019-10-11
Suçun Fırsat Maliyeti Yaklaşımı ile Analizi: Türkiye Örneği
Taner TÜMER
11 261

Öz 21.yüzyılda küresel ölçekte yaşanan krizler dolayısıyla toplumların ekonomik görünümlerindeki bozulmalar ve kişilerin hayatını idame ettirebilmek için suçlu davranışa yönelme eğilimlerindeki artış, gerek sosyologları gerekse ekonomistleri suç olgusu üzerinde ekonomik saiklerin etkilerini araştırmaya yöneltmiştir. Çalışmada konuya iktisadi açıdan yaklaşılarak, 1978-2018 yılları arasında Türkiye genelinde ekonomik değişken olarak seçilen asgari ücret ve işsizlik oranlarının, malvarlığına karşı suç işleyerek cezaevine giren kişi sayıları ile aralarındaki uzun dönem ilişki Johansen Testi ile araştırılmış, ayrıca kısa dönemde, VAR modeline dayalı Granger nedensellik analizi ile nedenselliğin yönü ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile de katsayıların işaretleri bulunmaya çalışılmıştır. Uzun dönemde değişkenler arasında herhangi bir ilişki bulunamazken, kısa dönemde işssizliğin, suçun nedeni olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İşsizlik, Asgari Ücret, Suç, Eşbütünleşme, Granger
Becker, G. (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach.”, Journal of Political Economy, 76(2):169-217.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 11 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Taner TÜMER