Cilt: 68 Sayı : 2
Türkiye’de Ekonomik ve Politik İstikrarın Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
The Effect of Economic and Political Stability on Tourism Demand in Turkey: ARDL Border Test Approach
Cüneyt KILIÇ,Ünzüle KURT

21 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2015). Bir turizm krizi olarak uluslararası terörizm: Ülke grupları itibariyle panel veri analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 51–76.
Cüneyt KILIÇ,Ünzüle KURT