Cilt: 17 Sayı : 2
İşgören Seçimi Fonksiyonunda Yetkinliklerin Rolü: Bir Bulanık AnalitikHiyerarşi Süreci Yaklaşımı
Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach
Mehmet Emre GÜLER,Evrim Mayatürk AKYOL

29 129

Yeni İKY fonksiyonlarında, yalnızca “ne yapıldığına” değil; aynı zamanda “nasıl yapıldığına” da odaklanılması, temel husus haline gelmiştir. “Yetkinlik” olarak adlandırılan bu nokta, mükemmel bir çalışanı ortalama bir çalışandan ayırt eden özellikleri tanımlamaktadır. Çalışmada, İKY fonksiyonlarından biri olan işgören seçimi; yetkinlik yaklaşımı açısından tartışılmakta ve yetkinliğe dayalı insan kaynakları kriterlerini ve bunların toplam alt kriterlerini içeren iki-hiyerarşili model kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, yetkinliğe dayalı önceliklendirme aracılığı ile tüm olası proje yöneticisi alternatifleri arasında en uygun olanının seçiminde karar vericilere yardımcı olmaktır. Daha yüksek öncelik derecesine sahip temel kriterler, Başarı ve Çalışma ile Etki yetkinlikleridir. Dört alternatif, kriterlere ve alt kriterlere ilişkin öncelik dereceleri kullanarak sıralanmıştır. Sonuç olarak, yetkinliklerine göre sıralanan alternatif proje yöneticilerine ilişkin liste ortaya konmuştur
To focus not only on “what it is done” but also on “how it is done” has become the essential point of new HRM functions. The point which is called as “competency” defines the characteristics distinguishing an excellent employee from an average employee. In the study, the employee selection which is one of the functions of HRM is discussed in terms of a competency approach, and two-hierarchical model consisting of competencybased human resources criteria and total subcriteria is used. The aim of the study is to help decision makers to choose the optimum alternative among all potential project manager alternatives with prioritization based upon their competence.The essential criteria which have higher priority weights are Achievement and Action and The Impact and Influence. The four alternatives were ranked using the priority weights of the criteria and sub-criteria. As a result, list of alternative project managers ranked by their competences was suggested
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alliger, G. M., Feinzig, S. L., and Janak, E. A. (1993) “Fuzzy Sets and Personnel Selection: Discussion and an Application” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 66(2): 163-169.
Mehmet Emre GÜLER,Evrim Mayatürk AKYOL