Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 30 2018-04-02
THE VALIDITY PROBLEM OF PURCHASING POWER PARITY IN INTERNATIONAL TRADE: A TIME SERIES ANALYSIS FOR TURKEY
ULUSLARARASI TİCARETTE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
Cevat BİLGİN
19 261

Hypothesis of purchasing power parity basically depends on the presumption of unique price in international trade. The price of a good is the same all over the world when it is converted to a common currency. In other words, one unit of national currency has the same purchasing power everywhere in the world. The other form of purchasing power parity (PPP) does not depend on the assumption of unique price, instead it is based on the argument that exchange rates changes by the amount of differences in inflations of the involved countries. In this article, the validities of these two forms of PPP for Turkey have been evaluated by imposing time series applications on the quarterly data for the period of 1986Q1-2017Q4. For the sake of 2001 economic crisis, the sample period has been divided into two subperiods; 1986Q1-2001Q3 and 2001Q4-2017Q4. The unit root and cointegration tests have been applied to both of the subperiods. The statistical evidence supporting the absolute form of PPP could not have been gained. On the other hand, for both of the subperiods, the validity of relative version of PPP has been approved by the application results
Satın alma gücü paritesi hipotezi, temel anlamda uluslararası ticarette tek fiyat varsayımına dayanmaktadır. Bir malın fiyatı ortak bir paraya çevrildiğinde bütün dünyada eşittir. Bir başka ifadeyle, bir birim ulusal para dünyanın her bölgesinde aynı satın alma gücüne sahiptir. Satın alma gücü hipotezinin (SGP) bir diğer yorumu sürekli fiyat eşitliği anlamındaki tek fiyat varsayımına dayanmaz; bunun yerine ülkelerin enflasyon farkları kadar döviz kurlarında oynama olacağı fikrini esas alır. Bu çalışmada her iki SGP yaklaşımı, 1986Q1-2017Q4 dönemi çeyrek yıllık verileriyle Türkiye için zaman serisi uygulamaları yapılarak ele alınmıştır. 2001 krizinin etkisi dikkate almak amacıyla, 2001 öncesi ve sonrası alt dönemlerine ayrılarak her bir alt dönem için birim kök ve eş bütünleşme testleri uygulanmıştır. Adı geçen alt dönemlerde mutlak anlamda SGP için kanıt bulunamazken, nispi SGP’nin varlığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Adler, M and Lehman, B.1983 “Deviations from Purchasing Power Parity in the Long Run.” Journal of Finance, 38, (1983): 1471-1487.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Cevat BİLGİN