Yıl 2018, Cilt: 68 Sayı : 1 Sayfalar 93 - 112 2018-06-27
The Miracle on the Han River: South Korean Economic Development
Han Nehri Mucizesi: Ekonomik Kalkınmada Güney Kore Örneği
Rahmi ÇETİN,Songül KARADAŞ
15 261

Bu makalenin amacı Güney Kore’nin 1963-2015 döneminde göstermiş olduğu makroeknomik performansı çeşitli uluslar arası kuruluşların sağladığı temel makroekonomik veriler yardımıyla betimsel analiz yöntemi kullanalarak incelemektir. Ülke 1962 yılından itibaren uygulamaya koyduğu dışa açık kalkınma politikasıyla tarım ağırlıklı bir ülke konumundan 40 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde dünyanın en dinamik endüstriyel ekonomilerinden birisi konumuna yükselmiştir. Bu çalışmada, Güney Kore’nin uzun dönemli ekonomik büyümesinde dışa açık kalkınma modelinin, iyi eğitimli ve disipline edilmiş işgücünün ve teknolojik yeniliklerin ve bunların birbiriyle uyumlu çalışmasının etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu başarıda ülkenin Japonya ve ABD ile olan yakın ilişkileri sebebiyle kalkınmada gerekli dış yardımların zamanında ve uygun şartlarda elde edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler

Ağır, H. (2010). Türkiye ile Güney Kore’de bilim ve teknoloji politikalarının karşılaştırılması. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 5(2), 43–55.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5094-3961Yazar: Rahmi ÇETİN (Sorumlu Yazar)Kurum: Kahraanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-0455-6079Yazar: Songül KARADAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Rahmi ÇETİN
Songül KARADAŞ