Cilt: 9 Sayı : 18
d
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ-PANEL MOBİLYA ÜRETEN BİR İŞLETMEDE ÇERÇEVE UYGULAMA
Mustafa ALTINOK,Cevdet SAÇLI

1.4K 129

Öz trenBu çalışmada, temel olarak toplam kalite yönetiminin verimliliğe katkısının panel mobilya üreten bir işletmede çerçeve uygulama çalışması ile ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çerçeve uygulama çalışması dâhilinde, Kocadağlar A.Ş.’nin sırasıyla arazi, bina, insan kaynakları, makine, teçhizat envanteri araştırması yapılmıştır. Bu çalışmayla panel mobilya üretimi imkanlarının, arazi, bina, makine ve teçhizat açısından yeterli olup olmadığı; insan kaynaklarının nicel ve nitel olarak yeterlilik düzeyi; ve kapasitenin optimum olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılmıştır. Yönetim ve personelin Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğitimli olmadığının tespit edilmesiyle, bu konuda eğitime başlanmış; söz konusu eğitim on aylık bir periyotta tamamlandıktan sonra TKY uygulamasına geçilmiştir. TKY eğitimine Mart 2005 tarihinde başlanılmasından itibaren veriler kayıt altına alınmaya başlanmış ve karşılaştırma yapabilmek için Aralık 2006 tarihine kadarki kayıtlar bu çalışmada dikkate alınmıştır. Uygulama; öncesi ve sonrasındaki verilerin karşılaştırılması sonucu TKY’nin verimliliğe etkisinin olumlu olduğunu göstermiştir.This study basically aims at exploring the impact of Total Quality Management (TQM) based on a framework implementation at a company producing panel furniture. Within the context of framework implementation study, first an inventory of land, building, human resources, machine and equipment of Kocadağlar A.Ş. is made. It is examined within this study whether the possibilities of producing panel furniture proves sufficient in terms of land, building, machine and equipment; whether the qualitative and quantitative level of human resources proves adequate; and whether the capacity is used at an optimum level. By finding out that the management and personnel is not trained in the field of TQM, a training programme in this field is initiated; and completed within a period of ten months; and finally, implementation of TQM began. As soon as the TQM education was started, data collection was initiated as well and the registration of data was carried on for a certain period in order to be able to make a comparison. Since the TQM training started on March 2005, data are registered until December 2006 in order to facilitate a comparative study. Data registration is still being carried on in fulfilment of TQM requirements. The comparison of data before and after the implementation indicated that the impact of TQM on productivity was positive.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça