Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 12 Sayfalar 180 - 202 2006-12-01
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE HALKA AÇILMANIN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: HALKA AÇIK BİR AİLE ŞİRKETİ ÜZERİNDE VAKA ÇALIŞMASI
Nevin YÖRÜK
15 261

Öz trenAile şirketleri, büyük işletmeler haline dönüşürken, artan sermaye ihtiyaçlarını ortaklardan, kurumsal yatırımcılardan ve küçük yatırımcılardan sağlamaktadırlar. Bu durum, işletmenin mevcut sermaye yapısında bazı değişikliklere ve işletmenin ortaklık ve yönetim yapısının birbirinden ayrılmasına neden olmaktadır. Aile şirketleri zaman içerisinde kurumsal anonim şirketlere dönüşmekte, bu nedenle kurumsal yönetim aile şirketleri için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada son yıllarda giderek önemi artan kurumsal yönetim kavramı aile şirketleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal yönetim kavramı, ilkeleri, önemi ve faydaları incelenmiştir. Daha sonra hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İ.M.K.B) işlem gören bir aile şirketinin kurumsallaşma adına önemli bir adım olan halka açılmasının, işletmenin finansal performansı üzerine etkisi tespit etmek için finansal analiz (oran analizi ve karşılaştırmalı mali tablolar analizi) yapılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, işletmenin kurumsallaşma çalışmalarının başarıya ulaştığı ve halka açılmasından sonra finansal performansında artışların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.When the family companies are transformed big companies, they provide the more required capital from partnership, institutional investors and small investors. This situation causes some changes in constitution of capital, and seperation between constitution of administrative and partnership. In course of time, family companies are transformed institutional companies.Therefore corporate governance is appeared as a need for family companies. In this study, we examined corporate governance which is being more important in recent years from view of point of family companies. For this aim, firstly knowledge about corporate governance, its principles, importances and values is given. Then some financial analysises are made for a family company trading in İstanbul Stock Exchange for determining the effect of going public in institutionalization on company’s financial performance. According to findings provided the analysises, it is accomplished the working of institutionalization in the family company and increased its financial performance after going public.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Nevin YÖRÜK