Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 184 - 205 2007-12-01
ROGOFF’UN MODELİNE DAYANARAK MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI ve TÜRKİYE DENEYİMİ
C. Mehmet BAYDUR,Bora SÜSLÜ,Selahattin BEKMEZ
12 261

Öz Rogoff a (İ985) göre politik otoritenin uyguladığı ekonomi politikaları, uzun vadede ortalama çıktı miktarını arttırmaksızın enflasyondaki dalgalanmayı arttırmaktadır. Enflasyonda görülen bu istikrarsızlık, para politikasını yürütme görevi bağımsız bir temsilciye delege edilerek aşılabilir. Bu çalışmada Rogoff un özünü oluşturduğu teorik çerçeveyi daha da geliştiren Alesina ve Gattİ’nin (1995) makalesine dayanılarak TCMB’nin “Yasal Bağımsızlığı” incelenmiştir, TCMB’nin yasal bağımsızlığının Nisan 2001’deki TCMB kanunu ile arttığı, Cukierman endeksi yardımıyla gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2007


Makalenin Yazarları
C. Mehmet BAYDUR
Bora SÜSLÜ
Selahattin BEKMEZ