Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 427 - 447 2016-04-01
The Relationship between CO2 Emission and Economic Growth: Panel Data Analysis for India, China, Brazil and South Africa
CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi
Nurgün TOPALLI
33 261

In this study, the relationship between CO2 emission and economic growth is investigated in India, China, Brazil and South Africa countries for the period 1980-2010, using panel cointegration test and panel causality analysis. The results indicate that in these countries the increase of GDP by 1% raises CO2 emission almost by 0.55%. Furthermore, according to countries individual results it is observed that CO2 emission is increasing with economic growth in these countries. For instance, in Brazil, in China, in India and in South Africa, increasing in economic growth by 1% raises CO2 emission respectively by 1%, 0.5%, 0.9%, 0.6%. With regard to panel causality test in both short run and long run there is unidirectional causality running from economic growth to CO2 emission. These countries should give place to more clean energy resources in their energy policy.
Bu çalışmada Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinde CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1980-2010 dönemi için panel eşbütünleşme testi ve panel nedensellik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonuçları bu ülkelerde ekonomik büyümedeki %1’lik artışın CO2 emisyonunu yaklaşık %0.55 oranında yükselttiğini göstermiştir. Ayrıca ülkelerin bireysel sonuçlarına göre bu ülkelerde ekonomik büyüme ile birlikte CO2 emisyonunda ciddi artışların olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin Brezilya’da, Çin’de, Hindistan’da ve Güney Afrika’da ekonomik büyümede %1’lik artış CO2 emisyonunu sırasıyla yaklaşık %1, %0.5, %0.9, %0.6 oranında artırmaktadır. Panel Vecm nedensellik testi sonuçlarına göre hem kısa dönemde hem de uzun dönemde ekonomik büyümeden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerin çevre politikalarında daha temiz enerji kaynaklarına yer vermeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Nurgün TOPALLI