Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 3 Sayfalar 443 - 450 2016-07-01
Determinants Of Domestic Violence Against Women In Turkey: Multinomial LogitModel Approac
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BELİRLEYENLERİ: MULTİNOMİAL LOGİT MODEL YAKLAŞIMI
Ayça BÜYÜKYILMAZ,Çiğdem DEMİR
44 261

Domestic violence against women is a very common social problem that is experienced despite the geographical borders, economic development, educational level, religious and cultural differences. In our country, there is not sufficient number of studies empirically approaching the physical, psychological, economic violence experienced by women, which should certainly be emphasized, just like in the entire world. In this context, the study conducted the logit model analysis using the data set of the Research on Women and Families in Turkey by TUIK in 2008 in an attempt to determine the factors affecting the recent increase in the violence against women. The acquired results are thought to direct the plans and policies to be formed for struggling with violence against women
Kadına yönelik şiddet, günümüzde üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Kadınların en güvenli olmaları gereken yerde, aile içinde, yaşadıkları şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması ve mücadele edilmesi gereken toplumsal bir sorundur. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de kadına yönelik şiddeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla TÜİK’in 2008 yılı Türkiye’de Kadın ve Aile Araştırması veri seti kullanılarak multinomial logit model analizi yapılmıştır. Model sonuçları, Türkiye’de kadına yönelik sadece fiziksel ve hem fiziksel hem de cinsel şiddet üzerinde; kadının yaşının, eğitiminin, eşinin çalışıyor olmasının, eşinin eğitiminin, eşinin alkol kullanmasının, yaşadığı yerin (kır/kent) ve coğrafi bölgenin önemli bir etliye sahip olduğu, ayrıca kadının çalışıyor olmasının ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ortaya koymuştur

Anahtar Kelimeler

Altınay, A. G. ve Arat, Y. (2008) Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, Metis Yayıncılık.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Ayça BÜYÜKYILMAZ
Çiğdem DEMİR