Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 76 - 88 2009-06-01
Robust Regression Method and Diagnose Of Outliers on Several Social Data
DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ
Özlem YORULMAZ
19 261

Fundamentals of the Research: In the presence of outlier s , the method of Ordinary Least Squares OLS can be affected and gives misleading results. The common applications of OLS and the frequent existence of outliers in researches require to be tended to use resistant estimators in every statistical work. Purpose of the Research: Hence the purposes of this study are to introduce some high breakdown robust estimation techiques that are alternative to OLS, to investigate the effects of outliers on OLS and robust estimators and lastly diagnose of outliers. Main Discussion and Results: In case of having atypical and infrequent observations, OLS estimation results, standard errors and confidence intervals are affected badly. Whereas reliable results and outlier diagnosis can be attained with robust estimators. The consequences of robust and sensitive estimators on demographically structured data are analyzed within the context of this subject. These consequences are also ascertained in some of the data set which provide two-dimensional plots with a visual perception. Furthermore, diagnosed outliers in data verify the past demographic statistics' summaries
Araştırmanın Temelleri: Veride aykırı gözlem ler in bulunması durumunda En Küçük Kareler Tahmin EKK Yöntemi direncini yitirerek yanıltıcı sonuçlar verebilir. Aykırı gözlemlerin bir çok veride karşılaşılabilir olması araştırmacının her türlü istatistiksel çalışmada aykırı gözlemlere karşı dirençli tahminci kullanım eğiliminde olmasını gerektirir. Araştırmanın Amacı: Aykırı gözlem varlığında kullanılabilecek EKK tahmin yöntemine alternatif dayanıklı tahmin yöntemlerinin bir kısmını tanıtmak, çeşitli veriler üzerinde aykırı gözlemlerin EKK ile dayanıklı tahminciler üzerindeki etkisini incelemek ve aykırı gözlemleri teşhis etmeye çalışmaktır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Veride genel karakteristik yapıya uymayan gözlem ler in varlığı halinde, EKK tahmin sonuçları, bu tahminlerin standart hataları ve güven aralıkları olumsuz yönde etkilenir. Dayanıklı tahmin yöntemlerinin kullanımı bu tür gözlemlerin belirlenmesini sağlamakla beraber onların verideki etkinliğini azaltarak daha güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlar. Demografik yapıya sahip çeşitli veriler üzerinde dirençli ve duyarlı tahmin yöntemlerinin sonuçları konu kapsamında değerlendirilerek doğrulanmış, iki boyutlu çizime olanak sağlayan verilerde de görsel algı ile desteklenmiştir. Ayrıca belirlenen aykırı gözlemler demografik istatistiklerle örtüşmektedir

Anahtar Kelimeler

Belsey, D., Kuh, Edwin., Welsch, R. (1980). Regression diagnostics. USA, John Wiley& Sons. Inc.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Özlem YORULMAZ