Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı : 2 Sayfalar 326 - 351 2019-11-15
The Integrated Usage of Entropy and MABAC Multi Criteria Decision-Making Methods for Measurement of Innovation Performance of Countries
Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Ölçümünde Entropi ve MABAC Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması
Ejder AYÇİN,Enver ÇAKIN
27 261

Anahtar Kelimeler

Abbasi, F., Hajihoseini, H. ve Haukka, S. (2010). “Use of virtual index for measuring efficiency of innovation systems: a cross-country study”, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 9(3), 195-212.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0153-8430Yazar: Ejder AYÇİN

Orcid : 0000-0001-7523-8193Yazar: Enver ÇAKIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Ejder AYÇİN
Enver ÇAKIN