Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 3 Sayfalar 399 - 412 2014-08-01
Majone’s Theorization of the European Union as a Regulatory State and Its Implications for the Debates over Democracy in the European Union
Majone'nin Düzenleyici Avrupa Devleti Modeli ve Avrupa Birliği'nde Demokrasi Açığı Tartışmalarına Etkisi
Dilek YİĞİT
26 261

The Euro area debt crisis has made the on-going debates over the extent to which the European Union is democratic more heated. Some scholars argue that the European Union becomes less democratic, in other words the democratic deficit in the European Union widens due to initiatives taken to cope with the effects of the Euro area debt crisis. Nonetheless, before coming to conclusion whether the Euro area debt crisis has implications on the democracy at the European Union level, finding out whether democracy is or should be achievable in the Union should be discussed. In this article whether democracy is or should achievable in the Union will be examined in the light of conception of “European regulatory state” which has become one of the salient issues in European politics after Giandomenico Majone theorized the European Union as a regulatory state
Avro alanında yaşanan borç krizinin etkisiyle, Avrupa Birliği yönetim sisteminin ne kadar demokratik olduğu üzerine süregelen tartışmalar yoğunlaşmıştır. Zira Avro alanı borç krizinin etkileriyle mücadele amacıyla alınan önlemler nedeniyle Avrupa Birliği’nin daha az demokratik hale geldiği, bir başka deyişle Birliğin demokrasi açığının genişlediği yönündeki argümanlar ileri sürülmektedir. Aslında Avro alanı borç krizinin supranasyonel düzeyde demokrasiyi etkileyip etkilemediği hususunda kesin bir kanıya varmadan önce, supranasyonel düzeyde demokrasinin uygulanıp uygulanamayacağını ya da supranasyonel düzeyde demokrasinin bir gereklilik olup olmadığı tartışılmalıdır. Bu makalenin amacı da anılan sorulara, Giandomenico Majone’nin “düzenleyici Avrupa devleti” modeli kapsamında yanıt aramaktır

Anahtar Kelimeler

Bach, D. ve Newman, A., L. (2007) “The European Regulatory State And Global Public Policy: Micro- Institutions, Macro-ınfluence” Journal of European Public Policy, 14(6):827-846.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2014


Makalenin Yazarları
Dilek YİĞİT