Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 1 Sayfalar 65 - 86 2015-05-01
Acquisition of Real Estate by Foreigners in Turkey within the Framework of the Chapter on the Free Movement of Capital
Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı Kapsamında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi
Özlem GENÇ
17 261

Within the framework of the free movement of capital in the EU, all restrictions on capital movements between the member states and between the member states and third countries have been removed. The treaty however, provides some specific and general exceptions concerning third countries. To harmonize with the acquis on the free movement of capital, Turkey must remove all restrictions on the acquisition of real estate by foreigners. It is indicated in the progress reports that Turkey’s legislative framework on the acquisition of real estate by foreigners is not in line with the acquis on the free movement of capital. In the negotiation process, Turkey is required to adopt and implement an action plan for gradually liberalizing the acquisition of real estate by foreigners in line with the acquis.
Avrupa Birliği’nde sermayenin serbest dolaşımı kapsamında, üye devletler arasında ve üye devletlerle üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketleri üzerindeki bütün kısıtlamalar kaldırılmıştır ancak Antlaşma üçüncü ülkelerle ilgili spesifik ve genel istisnaları da öngörmektedir. Sermayenin serbest dolaşımı alanındaki mevzuata uyum sağlamak için, Türkiye’nin yabancıların gayrimenkul edinimi üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırması gerekmektedir. İlerleme raporlarında, yabancıların gayrimenkul edinimine ilişkin yasal mevzuatın sermayenin serbest dolaşımı alanındaki mevzuat ile tam olarak uyumlu olmadığı belirtilmektedir. Müzakere sürecinde, Türkiye’nin, yabancıların gayrimenkul ediniminde Avrupa Birliği müktesebatına uygun kademeli bir serbestleştirmeye yönelik bir eylem planı kabul etmesi ve kademeli serbestleştirmenin uygulanması konusunda ilerleme sağlaması beklenmektedir

Anahtar Kelimeler

Ahmet Gökdere, Gümrük Birliği Açısından Avrupa Topluluğu ve Türkiye İlişkileri, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1989.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2015


Makalenin Yazarları
Özlem GENÇ