Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 43 - 57 2016-06-01
GENERAL PROFILES OF WOMEN TAKING SERVICE FROM WOMEN’S SHELTER HOMES AND PRODUCTIVITY OF SERVICES WHICH WOMEN TAKE FROM THE INSTUTIONS: EXAMPLE OF ERZURUM, ERZİNCAN AND BAYBURT PROVINCES
KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN HİZMET ALAN KADINLARIN GENEL PROFİLİ VE KURUMLARDAN ALDIKLARI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİ: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT ÖRNEĞİ
Adnan KÜÇÜKALİ
15 261

This study was made to determine productivity of taken services from these institutions and reasons for application to Women‟s Shelter Homes, demographic structure of women taking service in 2015 from Woman‟s Shelter Homes of Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces that work in Directorate General for Status connected to Ministry of Family and Social Policies
Bu çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri Kadın Konukevlerinden 2015 yılı içerisinde hizmet alan kadınların demografik yapılarını, sığıma evlerine başvuru nedenlerini ve bu kurumlardan aldıkları hizmetlerin verimliliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır

Anahtar Kelimeler

Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2008). Türkiye‟de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul: Punto Baskı Çözümleri.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Adnan KÜÇÜKALİ