Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 8 Sayfalar 101 - 117 2019-02-28
THE RELATIONSHIP WITH AGRICULTURAL EXPORT OF EUROPEAN UNION SUPPORT PROGRAM FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT (IPARD): THE CASE OF TURKEY
AVRUPA BİRLİĞİ TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI (IPARD) İLE TARIM İHRACATI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İbrahim ÇÜTÇÜ,Resul TELLİ
28 261

Anahtar Kelimeler

AKIN, S.(2008). ‘Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Mali Yardımlar, Değişimler ve Türkiye’nin Uyum Çalışmaları’, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Şubat-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-8655-1553Yazar: İbrahim ÇÜTÇÜ (Sorumlu Yazar)Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9110-6406Yazar: Resul TELLİ (Sorumlu Yazar)Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Şubat-2019


Makalenin Yazarları
İbrahim ÇÜTÇÜ
Resul TELLİ