PUBLIC FIXED CAPITAL INVESTMENT IN TURKEY
TÜRKİYE’DE KAMU SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ VERİMLİLİĞİ: SINIR TESTİ İLE EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM, 1963–2002
MUAMMER ŞİMŞEK,CEM KADILAR
19 261

This study investigates the effect of public gross fixed investments on private manufacturing output in 1963-2002. In this study, to estimate the long run effect of public gross fixed investments on output, cointegration analysis by the bounds test method of Pesaran Vd.(2001) was conducted. According to findings, public gross fixed investments and real private manufacturing output in Turkey are cointegrated. Results show that public gross fixed investments have statistically significant positive impact on private manufacturing output.
Bu çalışma; 1963–2002 döneminde kamu sabit sermaye yatırımlarının Türkiye’deki özel imalat sanayii çıktısına etkisini araştırmaktadır. Çalışmada kamu sabit sermaye yatırımlarının çıktı üzerindeki uzun dönemli etkisini tahmin etmek için; Pesaran vd. (2001)'ın önerdiği sınır testi (bounds test) yöntemi ile eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Türkiye’deki kamu sabit sermaye yatırımları ile reel özel imalat sanayii çıktısı eşbütünleşiktir. Sonuçlar, kamu sabit sermaye yatırımlarının özel imalat sanayii çıktısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

ALBALA-BERTRAND, J.M. ve E. C. MAMATZAKIS (2001), “Is public infrastructure productive?”, Applied Economics Letters, 8, 195-198.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
MUAMMER ŞİMŞEK
CEM KADILAR