Cilt: 46 Sayı : 2
d
LALAHAN HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDE YETİŞTİRİLEN FARKLI KÖKENLİ ANKARA KEÇİLERİNDE BÜYÜME, DÖL VERİMİ VE TİFTİK ÖZELLİKLERİ
Growth, Reproduction and Mohair Characteristics of Angora Goats of Different Origines Which Bred at Lalahan Livestock Research Institute
Harun VATANSEVER,Halil AKÇAPINAR

1.4K 129

Bu çalışma, Lalahan ve Eskişehir (ABD) grubu Ankara Keçilerinde döl verimi, oğlaklarda yaşama gücü ve büyüme (doğum, 45., 90., 120., 180. gün ve 1 yaş ağırlığı), keçilerde sıfat öncesi ve kırkım sonu canlı ağırlığı, tiftik verimi ve özellikleri (elyaf uzunluğu, inceliği, mukavemeti, elastikiyeti, kemp ve medulla oranları) ile bir yaşındaki tiftik veriminin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Araştırmanın hayvan materyalini, Mart 2001-Mayıs 2002 arasında, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki 2, 3, 4, 5 ve 6 yaşlı 35 baş Lalahan grubu ve 4 ve 5 yaşlı 36 baş Eskişehir grubu keçi ile 2001 doğumlu oğlaklar oluşturmuştur. Lalahan ve Eskişehir orijinlilerde sıfat öncesi canlı ağırlıkları sırasıyla 34.48±0.44 ve 39.64±0.66 kg (P<0.01), kırkım sonu canlı ağırlık 37.11±0.16 ve 43.65±0.80 kg’dır (P<0.01). Lalahan ve Eskişehir grubu keçilerde gebelik süresi 149.62±0.97 ve 148.11±0.72 gün’dür ve iki genotipte de keçinin yaşına bağlı olarak artmıştır. Gebelik süresi üzerine genotip, yaş, cinsiyet ve doğum tipinin etkisi önemsizdir. Lalahan ve Eskişehir grubu oğlaklarda sütten kesimde yaşama gücü %94.28 ve %100 olmuştur. Lalahan ve Eskişehir grubu oğlaklarda doğum, 45, 90, 120, 180 ve 360 günlük ağırlıklara ait en küçük kareler ortalamaları sırasıyla; 2.76±0.03 ve 2.84±0.01 kg, 7.87±0.12 ve 8.51±0.06 kg, 11.80±0.12 ve 11.54±0.07 kg, 15.21±0.19 ve 17.17±0.15 kg, 16.68±0.20 ve 16.42±0.19 kg, 28.37±0.75 ve 31.51±0.66 kg’dır. Genotip, yaş, cinsiyet ve doğum tipinin doğum ağırlığı üzerinde etkisi önemsizdir. Lalahan ve Eskişehir grubunda en küçük kareler ortalamaları, tiftik verimi, elyaf uzunluğu, inceliği, mukavemeti, elastikiyeti, kemp ve medulla oranları için sırasıyla; 2,80±0,13 ve 3,42±0,17 kg (P<0.01), 65.93±4.62 ve 63.93±3.75 mm (P<0.05), 37.70±1.40 ve 38.25±1.03 µm, 10.37±0.83 ve 11.34±0.64 (g/den), %37.43±1.71 ve %38.13±1.21, %0.65±0.17 ve 0.44±0.11, %1.65±0.48 ve 1.34±0.19’dur. Oğlaklarda ortalama tiftik verimi, Lalahan grubunda 1.21±0.16 kg ve Eskişehir grubunda 1.53±0.10 kg’dır ve bu verim üzerinde genotip (P<0.05) ve ana yaşının (P<0.01) etkisi önemlidir. Sonuç olarak, Eskişehir grubu Ankara keçilerinde ikizlik oranı, oğlaklarda yaşama gücü, büyüme, keçilerde sıfat öncesi ve kırkım sonu canlı ağırlığı, keçilerde ve oğlaklarda tiftik verimine ait değerler daha yüksek, elyaf uzunluğu, inceliği, mukavemeti, elastikiyeti ile kempli ve medullalı elyaf oranları benzer olarak bulunmuştur
This study was carried out to compare growth, reproduction and mohair characteristics of Angora goats of different origines which bred at Lalahan Livestock Research Institute. Animal materials of the research were consisted of 35 female goats of Lalahan group and 36 goats of Eskişehir group. Eskişehir group was originited from USA Angora goat while Lalahan group was consisted of Turkish local Angora goat. The research was conducted between March 2001 and May 2002. Live weights of Lalahan and Eskişehir groups before mating were 34.48±0.44 and 39.64±0.66 kg (P<0,01), and corresponding valves after shearing were 37.11±0.16 and 43.65±0.80 kg (P<0.01). The duration of pregnancy of Lalahan and Eskişehir groups were 149.62±0.97 and 148.11±0.72 days and they were increased with age for each genotypes. The effects of genotype, age, sex and birth type on the pregnancy duration were not important. The survival rates of kids from Lalahan and Eskişehir groups were 94.28 and 100.00%, respectively. The least squares means for live weights of the kids of Lalahan and Eskişehir groups at birth, 45th, 90th, 120th, 180th and 360th days were 2.76±0.03 and 2.84±0.01 kg, 7.87±0.12 and 8.51±0.06 kg, 11.80±0.12 and 11.54±0.07 kg, 15.21±0.19 and 17.17±0.15 kg, 16.68±0.20 and 16.42±0.19 kg, 28.37±0.75 and 31.51±0.66 kg. The effects of genotype, age, sex and birth type were not important on the birth weight. Least squares means for mohair yield, fibre length, diameter, resistance, elasticity, kemp fibre rates of the mohair in Lalahan and Eskişehir groups were 2.80±0.13 and 3.42±0.17 kg (P<0.01), 65.93±4.62 and 63.93±3.75 mm (P<0.05), 37.70±1.40 and 38.25±1.03 µm, 10.37±0.83 and 11.34±0.64 (g/den), 37.43±1.71% and 38.13±1.21%, 0.65±0.17% and 0.44±0.11, 1.65±0.48% and 1.34±0.19, respectively. Mean values of mohair yield of the kids were 1.21±0.16 kg for Lalahan group and 1.53±0.10 kg for Eskişehir group at first age, and the effects of genotype (P<0.05) and age of dam (P<0.01) were important on the mohair yield. In conclusion; Eskişehir group was superior to Lalahan group in terms of live weights before mating and after shearing, reproduction and mohair yield of the goats, growth performance, survival rate and mohair yield of the kids; both groups had similar values in terms of fibre length, diameter, resistance, elasticity and the rates of kemp fiber
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça