Yıl 2014, Cilt: 69 Sayı : 4 Sayfalar 807 - 834 2015-01-08
YARGININ SİYASALLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU: YENİ DÜZENLEMENİN ANLAMI
Nisan KUYUCU
18 261

Öz entrThe crime of praising the offence and the offender is defined in Article 215 of the Turkish Penal Code, which has been used (and is being used) as a tool to limit freedom of expression in Turkey. A new criteria containing the “the clear and present danger” element was added to the crime as with the 4th Judicial Reform Package. In order to find the possible outcomes of the amendment in the reform package, , problems arising from the former version of article 215 and the ways in which judicial bodies interpret the clear and present danger criteria will be discussed. In the meantime, the importance of relations between the judiciary and political power in terms of the limits of the freedom of expression will also be analyzed4. Yargı Paketi ile “açık ve yakın tehlike” ölçütü eklenen Türk Ceza Kanunu m. 215’te tanımlanmış suçu ve suçluyu övme suçu, Türkiye’de ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasının araçlarından biri olagelmiştir. Bu çalışmada maddenin önceki halinden kaynaklanan sorunların tespit edilmesi ve Türkiye’de “açık ve yakın tehlike” kriterinin mahkemelerce nasıl yorumlandığı ortaya konarak 2013 yılında yapılan değişikliğin olası anlamı bulunmaya çalışılacaktır. Bu çaba sırasında, ifade özgürlüğünün sınırları bakımından yargının siyasal iktidarla olan ilişkisinin önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

entrFreedom of thought, praising the offence and the offender, clear and present danger, relations between political power and judiciary, ECtHR jurisprudenceİfade özgürlüğü, suçu ve suçluyu övme suçu, açık ve yakın tehlike kriteri, yargı-iktidar ilişkileri, AİHM kararları
Adalet Bakanlığı bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc (20.06.2014) Adaleti Sistemi Tanıtım Sitesi, www.ceza
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Ocak 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ocak 2015


Makalenin Yazarları
Nisan KUYUCU