Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı : 38 Sayfalar 163 - 183 2019-10-31
ELEKTRONİK ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ İLGİ VE HEYECANININ ÖĞRENCİ TUTUMU VE AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mahmut TEKİN,Mehmet ETLİOGLU
12 261

Öz ÖZGünümüz eğitim sisteminde birçok program ve dersler elektronik ortamda sunulmaktadır. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi hem geleneksel eğitimin hem de elektronik öğrenme için önemli bir konudur. Ancak elektronik öğrenmede, öğretmen ve öğrencinin fiziki bir ortamda bulunmaması ve teknoloji boyutu çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bireysel başarını artırılmasında en önemli faktör öğrenci bireysel farklılıklarına uygun etkili öğrenme sistemlerinin oluşturulmasıdır. Öğrencinin duyuşsal özelliklerine uygun tasarlanan bir öğrenme ortamı kalıcı öğrenme ve başarıyı da beraberinde getirecektir. Bu çalışmanın amacı, elektronik öğrenmede öğrenci tutumu ile akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci ilgi ve heyecanının aracılık etkisini incelemektir. Çalışma en az bir dersi elektronik ortamda almış 756 önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulmuş model yardımıyla, öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik ilgi ve heyecanının öğrenci tutumu ve başarı arasındaki nedensel ve aracı ilişkileri ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, e-öğrenmeye yönelik ilgi ve heyecanı öğrenci tutumu ile akademik başarısı arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Duyuşsal Özellikler, Akademik Başarı, Elektronik ÖğrenmeJel Kodları: C91, I21, D83

Anahtar Kelimeler

Duyuşsal Özellikler, Akademik Başarı
Abolmaali, K., Rashedi, M. & Ajilchi, B. (2014). Explanation of academic achievement based on personality characteristics psycho-social climate of the classroom and students’ academic engagement in mathematics. Open Journal of Applied Sciences, 4, 225-233.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0001-2345-6789Yazar: Mahmut TEKİN (Sorumlu Yazar)Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5341-5777Yazar: Mehmet ETLİOGLU Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Mahmut TEKİN
Mehmet ETLİOGLU