Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 2 - 18 2012-04-01
ALMANYA'DAKİ YABANCI MEDYALAR HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ - AVRUPA REDAKSİYONU AÇISINDAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
ETHNOMEDIEN IN DEUTSCHLAND AM BEISPIEL DER EUROPA AUSGABE DER HÜRRİYET-EINE QUALITATIVE FORSCHUNG AUS DER SICHT DER REDAKTION
Eylem Şentürk KARA
52 261

Zusammenfassung In Deutschland leben viele Menschen aus verschiedenen Ländern, deshalb ist Zurzeit der Integrationsprozess der Menschen mit Migrationshintergrund in die Aufnahmegesell¬schaft ein relevantes Thema. Ethnomedien spielen für die Migranten, die in Deutschland leben, neben deutschen Medien (Mainstreammedien) immer noch eine wichtige Rolle. Sie können eine wichtige Funktion bei der medialen Integration der Migranten in Deutschland erfüllen. Die Türken sind die größte Migrantengruppe in Deutschland, deswegen ist das Thema die Integration der Türken auch derzeit in der öffentlichen Präsentation sehr präsent und gesellschaftlich sehr relevant. Mit der Zahl der türkischstämmigen Menschen in Deutschland stieg auch die Bedeutung der türkischen Medien. Besonders nimmt die Hürriyet unter den türkischsprachigen Zeitungen in Deutschland eine besondere Stellung ein, weil sie über 40 Jahren die Migrationsgeschichte mitbegleitet hat und heute die meistver¬kaufte türkische Tageszeitung auf dem europäischen Markt ist. In dieser Arbeit wurden als Beispiel für Ethnomedien in Deutschland die Ansprüche und Funktionen der Europa-Ausgabe der Hürriyet durch qualitative Untersu¬chung analysiert. Die Integrationsfunktion der Hürriyet wurde aus der Sicht der Redaktion mit den Ergebnissen der Experteninterviews dargestellt. Diese Arbeit beschäftigte sich mit den Fragen, welche Rolle die Hürriyet bei der medialen Integration der Türken spielen und was können die Hürriyet zur Integration der Türken in Deutschland beitragen.
Öz Almanya'da farklı ülkelerden gelen çok sayıda insan yaşamaktadır, bu yüzden günümüzde göçmen kökenli insanların bu ülkeye entegrasyon süreci önemli bir konudur. Yabancı medyalar, göçmenler için hala Alman medyalarının yanı sıra önemli bir role sahiptir. Onlar medya yoluyla göçmenlerin Almanya'ya entegrasyonunda önemli bir fonksiyonu yerine getirebilmektedir. Türkler, Almanya'da yaşayan en büyük göçmen grubudur, bu yüzden günümüzde Türklerin Almanya'ya entegrasyonu kamuoyunu çok meşgul eden ve toplumsal açıdan çok önemli bir konudur. Almanya'daki Türk nüfusunun artmasıyla beraber Türk medyalarının önemi de artmaktadır. Özellikle Hürriyet, 40 yılı aşkın bir süredir Türklerin göç serüveninde onlara eşlik eden ve bugün Avrupa'da en fazla satılan Türkçe gazete olmasından dolayı farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Almanya'daki yabancı medyalara örnek teşkil etmesi için Hürriyet gazetesinin (Avrupa baskısının) istek ve fonksiyonları ampirik bir çalışma ile analiz edilmiştir. Hürriyet'in entegrasyon fonksiyonu gazetenin redaksiyonu açısından uzmanlarla yapılan görüşmelerin sonucunda ortaya konulmuştur. Araştırmada medya aracılığıyla entegrasyon noktasında Hürriyet'in hangi rolü üstlendiği ve bu konuyla ne gibi katkılar sağlamak istediği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Eylem Şentürk KARA