Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 5 Sayfalar 12 - 28 2018-02-13
A COMPARATIVE RESEARCH ON JOB SATISFACTION AND JOB MOTIVATION IN HOTEL ENTERPRISES
İŞ MOTİVASYONU İLE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Samet GÖKKAYA,Nuray TÜRKER
28 261

Anahtar Kelimeler

AĞIRBAŞ, İ. ve ÇELİK, Y. ve BÜYÜKKAYIKÇI, H. (2005) Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 326-350.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6946-2030Yazar: Samet GÖKKAYA (Sorumlu Yazar)Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5701-5674Yazar: Nuray TÜRKER Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Şubat 2018


Makalenin Yazarları
Samet GÖKKAYA
Nuray TÜRKER