Yıl 2011, Cilt: 66 Sayı : 01 Sayfalar 129 - 159 2011-01-01
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ETİK İKLİM VE YILDIRMA (MOBBING) DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ETİK İKLİM VE YILDIRMA (MOBBING) DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bayram ŞAHİN,Tuğba DÜNDAR
10 261

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının hastanelerinin etik iklimine ilişkin değerlendirmelerinin yıldırmaya maruz kalma durumlarına göre değişip değişmediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Bolu il merkezinde faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane ile bir üniversite ve iki özel hastane olmak üzere toplam dört hastanede çalışan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları; sağlık çalışanlarının hastanelerinin etik ikliminde en az yardımseverlik en çok ise egoistlik iklim türünün varlığını ifade ettiklerini göstermiştir. Yapılan Mancova analizi sonucunda; sağlık çalışanlarının yıldırmaya maruz kalıp kalmamalarının etik iklim ile ilgili değerlendirmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05), buna karşın çalışma süresi ile yardımseverlik ve ilkeli iklim türüne ilişkin değerlendirmeler arasında anlamlı ilişkiler olduğu (p

Anahtar Kelimeler

Abe, T. (1999), Ethical Climate and Physical Restraint Use (Chicago: Illionis University, Doktora Tezi).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Bayram ŞAHİN
Tuğba DÜNDAR