Yıl 2011, Cilt: 66 Sayı : 01 Sayfalar 161 - 187 2011-01-01
YÖNETİM BİLİMLERİNDEKİ YERİ VE ÖZGÜN KATKILARI İLE CEMAL MIHÇIOĞLU
YÖNETİM BİLİMLERİNDEKİ YERİ VE ÖZGÜN KATKILARI İLE CEMAL MIHÇIOĞLU
Mehmet YAVUZ
13 261

Türkiye’de kamu yönetimi disiplininin kurucuları arasında yer alan Cemal Mıhçıoğlu’nun ele alındığı bu çalışma, iki temel eksen üzerine kurulmuştur. Çalışmanın ilk eksenini teşkil eden “Cemal Mıhçıoğlu ve Yönetim Bilimleri” başlıklı bölümde, Mıhçıoğlu’nun akademik camiaya ayak bastığı dönemin koşulları hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, etkilendiği ve ülkemizde temsilciliğini yaptığı yaklaşımlar hakkında daha detaylı açıklamalara yer verilmektedir. “Cemal Mıhçıoğlu’nun Özgün Katkıları” adını taşıyan ve çalışmanın ikinci temel eksenini oluşturan bölümde ise, Mıhçıoğlu’nun telif eserleri incelenerek özgün katkılarının bulunduğuna inandığımız dört farklı alan, her biri ayrı bir başlık altında incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Dökmen, Üstün (1992), T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları, (Ankara: ÖSYM Yayınları)’ndan aktaran Tanrıkulu, Duygu (2009), Yükseköğretime Erişimin Arz ve Giriş Koşulları Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri, (Ankara: DPT Yayınları-Planlama Uzmanlık Tezi): 86.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Mehmet YAVUZ