Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 2 Sayfalar 207 - 216 2015-05-01
Relationship Between Telecommunication Investments and Foreign Direct Investments in Developing and Developed Countries
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi
Cengiz AYTUN,Cemil Serhat AKIN,Okyay UÇAN
22 261

The aim of this study is to investigate the relationship between foreign direct investments and telecommunication investments by using panel data analysis. Data’ are classified into 7 developing and 14 OECD countries for during the period 1975-2009. Different from the previous studies, cross sectional dependency and heterogeneity conditions are considered in the analysis. The results indicate that telecommunication investments are positive and significant determiners of foreign direct investments for both country groups. Additionally, this effect is more prominent in developing countries than developed countries. Accordingly, it may be put forward that the policies which aim to attract foreign direct investment via telecommunication investment will be effective
Bu çalışmanın hedefi telekomünikasyon yatırımları ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile araştırılmasıdır. Veriler 7 gelişen ve 14 OECD üyesi ülke için 1975-2009 yıllarını kapsayacak şekilde gruplandırılmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak uygulamada yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik göz önünde bulundurulmaktadır. Elde edilen bulgular her iki ülke grubu için de telekomünikasyon yatırımlarının ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının pozitif ve anlamlı belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu etkinin gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelerden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu açıdan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını telekomünikasyon yatırımları aracılığı ile ülkeye çekmeyi hedefleyen politikaların etkili olacağı söylenebilir

Anahtar Kelimeler

Agarwal, J.P. (1980) “Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey” Weltwiltshaftliches, 96: 739-773.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2015


Makalenin Yazarları
Cengiz AYTUN
Cemil Serhat AKIN
Okyay UÇAN