Yıl 2017, Sayı : 37 Sayfalar 71 - 99 2017-06-01
The Hardest Year of Damascus: The Invasion of the City by the Mongols (658/1260)
Dımaşk’ın En Zor Yılı: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali (658/1260)
Harun YILMAZ
11 261

Anahtar Kelimeler

Alinge, Curt, Moğol Kanunları, çev. Çoşkun Üçok, Ankara: Ankara Üniversitesi HukukFakültesi Yayınları, 1967.
Birincil Dil
Konular Sosyal, Coğrafya, Din Bilimi, Tarih
Yayımlanma Tarihi 01-06-2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 01-06-2017


Makalenin Yazarları
Harun YILMAZ