Yıl 2017, Sayı : 37 Sayfalar 101 - 118 2017-06-01
On the Authorship of Sharh al-Kashshāf Attributed to Qutb al-Dīn al-Shīrāzī
Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Meselesi
M. Taha BOYALIK
14 261

Anahtar Kelimeler

Çârperdî, Fahreddin, Şerhu’l-Keşşâf, Süleymaniye Ktp., Damat İbrahim Paşa, nr. 162.
Birincil Dil
Konular Dil Bilim, Din Bilimi, Tarih
Yayımlanma Tarihi 01-06-2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 01-06-2017


Makalenin Yazarları
M. Taha BOYALIK