Cilt: 1 Sayı : 3
d
(1986-87/1988-89) ÖGRETİM YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MEZUN­ LARININ İSTİHDAM SORUNLARI VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE . BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE DETERMINATIN OF EMPLOYMENT PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERS GRADUATED FROM UNWERSITY OF YUZUNCU YIL, FACULTY OF AGRICULTURE BETWEEN (1986;.87/1988- 89)EDUCATION PERIOD AND SOME RECOMMENDA ­ TIONS TOWARD THEIR SOLUTIONS
İbrahim YILDIRIM,Nuri YILMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça