Cilt: 34 Sayı : 2
Etilendiamin tetraasetik asit, perasetik asit ve etidronik asitin sodyum hipokloritin doku çözme kapasitesi üzerine etkisi: in vitro
The effects of ethylenediamine tetraacetic acid, peracetic acid, and etidronic acid on the tissue dissolution capacity of sodium hypochlorite: in vitro
Özgür İlke ATASOY ULUSOY,İlke Gaye SAVUR,Bülent ÇELİK

16 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Moorer W, Wesselink P. Factors promoting the tissue dissolving capacity of sodium hypochlorite. Int Endod J 1982;15:187-96.
Özgür İlke ATASOY ULUSOY,İlke Gaye SAVUR,Bülent ÇELİK