Yıl 2011, Cilt: 66 Sayı : 03 Sayfalar 263 - 281 2011-03-01
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI
Barış ÖVGÜN
12 261

Türk kamu yönetimi tarihsel geçmişinde yer almayan bir bakanlık ile tanışmaktadır. 2011 yılında kurulmuş olan Kalkınma Bakanlığı, temel olarak ulusal planlama hazırlamakla yetkilendirilmiş ve başbakanlığa bağlı olarak çalışmakta olan Devlet Planlama Teşkilatı üzerine yükselmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı’nın kuruluşu salt planlama alanındaki bir kuruluşun bakanlık teşkilatına dönüştürülme süreci olarak ele alınmamalıdır. Kalkınma Bakanlığı’nın kuruluşu Avrupa Birliği üyeliği ve bu üyeliğin gerektirdiği bölgeselleşme politikaları ile de yakından ilgili bir gelişmedir. Bu doğrultuda çalışma, ülkemizde Kalkınma Bakanlığı’nın kurulmasını sıradan bir bakanlık oluşumu olarak değerlendirmemekte ve Kalkınma Bakanlığı’nın farklı koşulların ve nedenlerin bir sonucu olarak idari sistemdeki yerini aldığını iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RGT: 24.06.1994, 21970 (Mükerrer).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011


Makalenin Yazarları
Barış ÖVGÜN