Yıl 2005, Cilt: 60 Sayı : 01 Sayfalar 149 - 171 2005-01-01
Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgürsel Adalet Algısına Etkisi
SİYASAL ARENA METAFORU OLARAK ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL SYASETIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ
Ömer Faruk İŞCAN
16 261

Bu çalışmanın temel amacı örgütsel siyaset sürecinin çalışanların örgütsel adalet algısına etkisini belirlemektir. Çalışmanın 456 işgören üzerinde gerçekleştirilen uygulama bölümünün sonuçları; örgütsel siyaset algısının çalışanların örgütsel adalet algısını Ye ayrılma niyetini büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Bir başka ifade ile örgütsel siyaset algısındaki artış işgörenin örgütsel adalet' algısını azaltıp işyerinden ayrılma niyetini artırmaktadır. Ayrıca kadın işgörenlerin örgütsel siyaset algısının daha yüksek olduğu ve kıdem, ünvan ve ücret değişkenleri ile örgütsel siyaset algısı arasında aynı doğrultuda bir ilişkinin var olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

ALLARO, M.J. (2002), "Theoretical Underpinnings of Diversity," HARVEY, C. / ALLARO, M.J. (eds.), Understanding and Managing Diversity (New Jersey: Prentice Hall): 3-27.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2005


Makalenin Yazarları
Ömer Faruk İŞCAN