Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 2 Sayfalar 93 - 116 2010-10-01
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 2007 Yılında Programdan Yararlanan Türk Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER,Ali BALCI
20 261

Öz entrTurkish higher education system is increasingly internationalizing. One aspect of internationalization is training abroad and contact with new cultures through exchange programmes. This study aims at investigating the impact of Erasmus Student Learning Mobility Programme, which presents Turkish higher education students the opportunity to obtain higher education abroad. The study was conducted using data collected from Turkish students that benefited from Erasmus programme in 2007. For data collection purposes, the researchers used a questionnaire measuring programme’s contribution to obtaining training abroad and individual development as well as satisfaction with academic and non-academic which includes financing, administration, accommodation, and security issues dimensions of the programme. Construct validity of the scales that constitute the questionnaire was tested using factor analysis. Reliability assessment was made by estimating Cronbach Alpha coefficients and item total correlations. Overall, findings suggest that Erasmus programme had positive influences on the beneficiary studentsTürk yükseköğretim sistemi, giderek artan biçimde uluslararası olma özelliği göstermektedir. Uluslararası olmanın boyutlarından biri, değişim programları aracılığıyla öğrencilerin yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim görmeleri ve yeni kültürlerle tanışmalarıdır. Bu çalışmada, yükseköğrenim gören Türk öğrencilerin Avrupa’da eğitim almalarına olanak tanıyan Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’nın, bu programdan yararlanmış öğrenciler üzerindeki etkileri saptanmak istenmiştir. Araştırma, Erasmus Programı’ndan 2007 yılında faydalanmış olan Türk öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmacılar, programın yurtdışı eğitim olanağı sunmaya ve bireysel gelişime katkısı ile bu programla sağlanan akademik ve akademik olmayan mali, idari, barınma ve güvenlik konularını içeren olanaklardan memnuniyeti ölçen elektronik bir anket formu kullanmışlardır. Anketi oluşturan ölçeklerin kavramsal geçerliliği faktör analiziyle, güvenilirliği ise Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı ve madde toplam korelâsyon katsayıları ile sınanmıştır. Araştırmanın bulguları genel olarak Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’nın öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler

entrErasmus, Lifelong learning, International education, Exchange and mobility, EUErasmus, Hayatboyu öğrenme, Uluslararası eğitim, Değişim ve hareketlilik, AB
Hasan Hüseyin AKSOY, Değişme ve Yenileşme, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İçin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince 20 Kasım-10 Aralık 1999 ve 3-21 Temmuz 2000 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yönetici Adaylarının Eğitimi Semineri Ders Notları, 2000.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER
Ali BALCI