Cilt: 9 Sayı : 2
Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından E-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapı
Funda BAŞARAN ÖZDEMİR,Nurcan TÖRENLİ,Zafer KIYAN

1.4K 129

Öz entr“Business to Business B2B Internet Based e-Commerce” model is a mediated model and it is principally based on the interaction of three actors: firms, emarketplaces intermediary and public administration-the state, which serves as a regulator of the commerce regime. In this case, performance of the model, beyond the common acknowledgement that is created by the technology-centric discourse of the information society , depends on the compliance of the regime that is regulating the relationship between these components. In this article, the improving facilities of business to business Internet based eCommerce” model for the European Union and Turkey trade relations will be argued in the context of the integrity of the e-Commerce regime which is designed to regulate the relations between the three actors mentioned above. The basic assumption of the article is that these dynamics, which will provide the facilities of e-Commerce as a field of empirical application within the policy-making of the information society based on the “free circulation” of information, which is seen as a crucial source , depends on the compliance between the model e-marketplace mediated e-commerce and the conditions that shape and define regulatory regime this model“Firmadan Firmaya B2B Internet Temelli e-Ticaret” modeli, “aracılı” bir modeldir ve temelde üç aktör arasındaki ilişki üzerine kuruludur: Firmalar, e-pazaryerleri aracı ve ticaret rejimini düzenleyicisi konumundaki kamu yönetimidevlet. Bu durumda modelin işlerliği, bilgi toplumunun teknoloji merkezli “iyimser/uyarlanmacı” söyleminin yarattığı genel kabulden öte bu bileşenler arasındaki ilişkiyi düzenleyen rejimin uyumuna bağlıdır. Bu makalede firmadan firmaya Internet temelli e-Ticaret modelinin, Türkiye-AB arasındaki ticari ilişkileri geliştirici olanakları, yukarıda sözü edilen üç aktör arasındaki ilişkiyi düzenlemeye dönük e-Ticaret rejiminin bütünlüğü çerçevesinde tartışılacaktır. Makalenin temel varsayımı, kritik bir kaynak olarak görülen bilginin “serbest dolaşımına” dayalı bilgi toplumu politikaları içinde görgül bir uygulama alanı olarak e-Ticaret’in olanaklarını devreye sokacak dinamiğin; modelle e-pazaryeri aracılı e-Ticaret ; bu modeli biçimlendiren ve tanımlayan koşullar düzenleme rejimi arasındaki uyuma bağlı olduğudur
Anahtar Kelimeler: entrInformation technologies, regulatory regime, e-Commerce, European Union, TurkeyBilişim teknolojileri, düzenleme rejimi, e-Ticaret, Avrupa Birliği, Türkiye

Kaynakça

Mustafa ALKAN, Ayşe İNALÖZ, “Telekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi”, Inet-tr Sempozyumu, Aralık-2003.
Funda BAŞARAN ÖZDEMİR,Nurcan TÖRENLİ,Zafer KIYAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.