Yıl 2017, Sayı : 38 Sayfalar 89 - 121 2017-12-01
Mamluk-Ottoman Transition in Egypt: Judicial Administration and Law (1517-1525)
Memlükler’den Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk (922-931/1517-1525)
Abdurrahman Atçıl
13 261

Anahtar Kelimeler

Akarlı, Engin Deniz, “The Ruler and Law Making in the Ottoman Empire”, Law andEmpire: Ideas, Practices, Actors, ed. Jeroen Duindam v.dğr., Leiden: Brill, 2013, s.87-109.
Birincil Dil
Konular Din Bilimi, Hukuk, Tarih
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Abdurrahman Atçıl