Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 4 Sayfalar 1275 - 1293 2009-11-01
A SURVEY AIMING TO DEFINE THE PROBLEMS AFFECTING THEDEVELOPMENT OF THERMAL TOURISM IN GÖNEN
TERMAL TURİZMİN GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN SORUNLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖNEN’DE BİR ARAŞTIRMA
Mehmet KAŞLI,Mehmet OĞUZHAN İLBAN
17 261

In a tourism destination, there are some prior conditions such as transportation, infrastructure, security, establishment quality, pricing and so on which leads to customer satisfaction. Gönen is a tourism destination with high rate of popularity among tourists which is one of the most important characteristics that leads potential tourists to a destination. This study is conducted in Gönen Thermal Tourism Area and investigated the problems affecting the improvement of thermal tourism in Gönen. For this purpose, a survey is conducted on tourists, managers of accommodation companies that provide basic services (such as hotels, motels and pensions), and managers of food and other complementary services companies (such as giftware and souvenir shops, amusement and entertainment centers, dowry shops) in Gönen Thermal Tourism Area. Analysis of the data driven from the survey showed that the problems in Gönen Thermal Tourism Area are similar with contemporary tourism problems; and, in particular, there are some problems in marketing, availability of recreational facilities, private sector venturing, planning, diversity of tourism and trained employees. The tasks to be undertaken for the solution of these problems were identified from the perspective of managers and tourists; and, some recommendations are laid down in order to conduct tourism in Gönen in a wellqualified manner
Bir turistik destinasyonda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesinin ulaşım, altyapı, güvenlik, tesis kalitesi, fiyatlama, vb. gibi birçok ön koşulu bulunmaktadır. Gönen, potansiyel turistleri herhangi bir destinasyona yönlendiren en önemli unsurlardan biri olan “bilinirlik düzeyi” yüksek bir destinasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Bu araştırma, Gönen Termal Turizm Merkezi baz alınarak yapılmış ve Gönen‟de termal turizmin gelişmesini etkileyen sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Gönen Termal Turizm Merkezi‟nde, turizme yönelik temel hizmetler sağlayan konaklama işletmeleri (otel, motel, pansiyon), yiyecek-içecek işletmeleri ve tamamlayıcı hizmet işletmeleri yöneticileri (hediyelik eşya, çeyiz, eğlence, vb.) ve termal amaçlı seyahat eden turistlere yönelik olarak bir anket çalışması yürütülmüştür. Anketlerden elde edilen bulgulara göre, Gönen Termal Turizm Merkezi‟nin gelişiminin önündeki sorunların, güncel turizm sorunlarına paralel bir seyir izlediği ve temel olarak pazarlama, rekreatif olanaklar, özel sektör girişimi, planlama, turizm çeşitliliği ve eğitilmiş işgücü konularında sorunlar bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak yapılması gerekenler, işletmecilerin ve turistlerin bakış açısıyla belirlenmeye çalışılmış ve Gönen turizminin daha nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için öneriler sunulmuştur

Anahtar Kelimeler

Akgül, Aziz ve Osman, Çevik (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri, Ankara: Emek Ofset Ltd.şti.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2009


Makalenin Yazarları
Mehmet KAŞLI
Mehmet OĞUZHAN İLBAN