Yıl 2009, Cilt: 64 Sayı : 01 Sayfalar 115 - 163 2009-01-01
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA FRANSA’NIN DIŞ POLİTİKASI
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA FRANSA’NIN DIŞ POLİTİKASI
Melek FIRAT
18 261

Soğuk Savaş sonrası Fransa dış politikası iki döneme ayrılarak incelenebilir. Bunlardan ilki 1989-1995 Mitterand dönemi, ikincisi ise 1995-2007 Chirac dönemidir. Her iki dönemde de temel amaç Fransa’nın güç kaybetmesini önleyerek, uluslararası sistemde etkili bir devlet olmasını sağlamaktır. Ekonomik koşullar dolayısıyla Fransa’nın tek başına istediği etkiyi sağlama olanağı bulunmadığından Mitterrand döneminde ABD’nin yeni dünya düzenini oluşturma çabalarına karşı statükoya bağlı kalındı ve güçlü Fransa eşittir güçlü AB anlayışıyla hareket edildi. AB’nin diğer üyelerini de yanına çekmek isteyen Fransa kısa bir süre sonra İngiltere’nin ve hatta Almanya’nın Washington çizgisine kaymaları karşısında dış politikada hedeflerine ulaşamadığı gibi, iç politikada da liberalizme boyun eğmek durumunda kaldı. Chirac döneminde ise, aynı amaca ulaşmak için farklı bir yol izlenmeye çalışıldı. ABD hegemonyasına karşı çok kutupluluk üzerine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler

AB-Nice 2000 Raporu (2000), http://www.antimai.org/rp/rpnice2000.htm, (23.08.2008).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2009


Makalenin Yazarları
Melek FIRAT