Yıl 2017, Sayı : 37 Sayfalar 119 - 148 2017-06-01
A Philosophical Reading of Mysticism: An Evaluation of Walter T. Stace’s Views on Mystical Experience
Mistisizmin Felsefî Okuması: Walter T. Stace’in Mistik Tecrübeye İlişkin Düşüncelerinin Bir Değerlendirmesi
Betül AKDEMİR SÜLEYMAN
19 261

Anahtar Kelimeler

Agamben, Giorgio, Çocukluk ve Tarih: Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme, çev. BetülParlak, İstanbul: Kanat Kitap, 2010.
Birincil Dil
Konular Sosyal, Din Bilimi, Felsefe, Sosyoloji
Yayımlanma Tarihi 01-06-2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 01-06-2017


Makalenin Yazarları
Betül AKDEMİR SÜLEYMAN