Yıl 2013, Sayı : 72 Sayfalar 17 - 24 2013-09-01
Merkez Bankacılığın Gereksizliği
George A SELGİN,Ahmet UZUN
15 261

Öz Arthur Burns’un (1979) “Merkez Bankacılığın Istırabı” (The Anguish of Central Banking) hakkındaki meşhur Per Jacobsson konferansını vermesinden bu yana otuz yıldan fazla zaman geçti. Burns bu konferansta ilân etmişti ki, sınaî demokrasilere musibet olan sürekli enflasyon, yeni siyasî düşünce akımları enflasyonu sonlandırmak için gerekli olan zorlu ayarlamalara girişilebilen bir politik çevre yaratıncaya kadar bitirilemeyecektir –veya hatta kayda değer ölçüde kontrol altına dahi alınamayacaktır. Yakın zamanda emekli olmuş bir Fed başkanından gelen bu sözler kayda değer bir beyanattı. Bu sözler, Fed’in en temel vazifesini icra etmekte çok aciz kaldığının ve problemin, Fed’in elindeki maddî araçların yokluğuyla değil, fakat sadece, o anda oyunda olan politik müşevvikler veri iken, yapılması gereken şeyi yapma iradesiyle alâkalı olduğunun bir itirafı anlamına gelmekteydi.

Anahtar Kelimeler

Beckworth, D. M., ve Selgin, G. (2010) “Greenspan’s Bubble: The Productivity Connection.” Yayınlanmamış çalışma makalesi.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
George A SELGİN
Ahmet UZUN