Cilt: 4 Sayı : 4
BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BIST SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
MEASURING THE PERFORMANCE OF BIST INSURANCE COMPANIES USING INTEGRATED ENTROPY AND EDAS METHODS
Esra AYDIN ÜNAL

24 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acar, M. (2019). Finansal Performansın Belirlenmesinde Ve Sıralanmasında Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yönteminin Kullanılması: Bıst Sigorta Şirketleri Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(21), 136-162.
Esra AYDIN ÜNAL