Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 34 - 39 2016-01-01
Effects of Somatic Cell Count, Parity and Lactation Stage on Yield and Components of Milk in Holstein-Friesian Cows
Siyah-Alaca İneklerde Somatik Hücre Sayısı, Laktasyon Sırası ve Döneminin Süt Verimi ve Süt Bileşimine Etkileri
Ayşe Deniz ÇARDAK
9 261

In this study, 1200 records from 126 Holstein-Friesian cows (first and second lactation) were used to investigate the effects of somatic cell count (SCC), parity and lactation stage on the milk yield and the protein, fat, lactose and urea nitrogen contents of the milk. In the second lactation, it was found that the milk yield and the protein content of milk was approximately 6% and 1% higher, respectively, while the fat and milk urea nitrogen (MUN) contents were 4% lower and the fat to protein ratio, 6% lower. In the first period of lactation, the milk yield was seen to be about 11% and 54% higher than that of the second and third period, respectively. In the last period of lactation, it was observed that the protein and fat content of milk was 8% and 10% higher than that of the first period and 5% and 8% higher than that of the second period, respectively. Finally, it was determined that milk yield, lactose and the MUN contents were about 12%, 10% and 17% higher, respectively, when the SCC was ≤ 200,000, compared to when the SCC was ≥ 1,001,000, and that the protein content of milk was 4% lower.
Siyah-Alaca sığırlarda somatik hücre sayısı (SHS), laktasyon sırası ve döneminin, süt verimi ve sütün protein, yağ, laktoz, üre azotu içeriğine etkilerinin araştırıldığı çalışmada birinci ve ikinci laktasyondaki 126 ineğe ait 1200 veri kullanılmıştır. İkinci laktasyonda süt verimi ve sütün protein içeriğinin sırasıyla yaklaşık %6 ve %1 oranında daha fazla; yağ ve üre azotunun %4, yağ-protein oranının ise %6 daha az olduğu belirlenmiştir. Laktasyonun ilk döneminde süt verimi ikinci ve üçüncü döneme göre sırasıyla yaklaşık %11 ve %54 oranında yüksek bulunmuştur. Laktasyonun son döneminde sütün protein ve yağ içeriğinin ilk döneme göre sırasıyla % 8 ve %10; ikinci döneme göre sırasıyla %5 ve %8 oranında yüksek olduğu görülmektedir. SHS’nın ≤ 200.000 olduğu grupta süt verimi, sütün laktoz ve üre azotu içeriği SHS’nın ≥ 1.001.000 olduğu gruba göre sırasıyla yaklaşık %12, %10 ve %17 oranında fazla; sütün protein içeriğinin %4 oranında az olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Ayşe Deniz ÇARDAK