Cilt: 15 Sayı : 57
SERMAYE AKIMI OYNAKLIĞI VE KREDİ BÜYÜMESİNDE YENİ PARA POLİTİKASININ ÖNEMİ THE NEW MONETARY POLİCY TO CONTAİN CREDİT EXPAND AND VOLALİTY OF CAPİTAL FLOW
Filiz ÇEVİK

41 129

Öz Özet                                                                                           2008 global finansal krizinden sonra gelişmiş ülkelerin genişletici para politikaları sonucu bollaşan likidite gelişen ülkelere yöneldi.Gelişen ülkelerde aşırı oynak sermaye akımları finansal riskleri de beraberinde getirdi. Finansal istikrarın önemi artarken kriz öncesi tek amacı fiyat istikrarı olan merkez bankalarının tek politika aracı olan kısa dönemli faiz oranıyla hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayabilmeleri çok zor hale geldi. Böyle bir ortamda TCMB fiyat istikrarından ödün vermeden finansal istikrarı sağlamak üzere yeni politika araçları kullanmaya başladı. Finansal istikrarın önemli göstergelerinden olan aşırı kredi büyümesi ve döviz kuru oynaklığının azaltılması için 2010’dan itibaren faiz koridoru, likidite yönetimi, zorunlu karşılıklar ve rezerv opsiyon mekanizması aktif olarak kullanılmaya başlandı.Çalışmada yeni politikaları zorunlu hale getiren gelişmeler betimsel, yeni politikaların işleyişi ve makroekonomik etkileri ise analitik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar için önemli olan kredi büyümesi ve döviz kuru değişkenleri esas alınarak yeni politika araçlarının fiyat ve finansal istikrar ödünleşimini hafifletmedeki etkinliğine vurgu yapılmaktadır.Anahtar Kelimeler:  Kredi genişlemesi, döviz kuru oynaklığı, yeni para politikası.Anahtar Kelimeler:Kredi genişlemesi; döviz kuru oynaklığı; yeni para politikası.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alper, K. ve Tiryaki, T. (2011). “Zorunlu Karşılıkların Para Politikasındaki Yeri”, TCMB, Ekonomi Notları S.2011-08.
Filiz ÇEVİK