Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 71 Sayfalar 1120 - 1134 2019-07-15
CONFIDENCE PERCEPTION OF SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS TEACHERS
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK GÜVEN ALGILARI
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ,Behçet ORAL
22 261

Anahtar Kelimeler

Akbaba, S. (2004). Çocuk eğitimcileri ve sağlıklı psikolojik gelişim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3279-4194Yazar: Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ (Sorumlu Yazar)Kurum: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-6885-1683Yazar: Behçet ORAL Kurum: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri EğitimiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Yaz


Makalenin Yazarları
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ
Behçet ORAL