Cilt: 34 Sayı : 4
Makinelerin Performanslarının Tercih Seçim Endeksi Yöntemi ile Ölçülmesi ve Toplam Ekipman Etkinliği Değerleri ile Karşılaştırılması
Measuring The Performances of the Machines Via Preference Selection Index (PSI) Method and Comparing Them with Values of Overall Equipment Efficiency (OEE)
Emre BİLGİN SARI

19 129

İmalat işletmeleri operasyonlarını yönetmek ve iyileştirme faaliyetlerini önceliklendirmek amacıyla makine/ekipman performanslarının belirlenmesine önem vermektedir. Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), üretim yöneticilerinin makine performanslarını incelemelerinde sıklıkla kullanılan bir araç olup, performans, kalite ve kullanılabilirlik değerleri göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Ancak makinelerin performanslarının etkilendiği farklı ölçütler de mevcuttur. Bu durumda makine performans değerlerinin ele alınması konusunda çok kriterli karar verme problemleri yaklaşımı uygun olmakta ve çözüm sunmaktadır. Tercih Seçim Endeksi (Preference Selection Index / PSI) yöntemi, alternatiflerin değerlendirilmesi için belirlenen kriterleri kendi içinde ağırlıklandıran bir yöntemdir. Bu çalışma, PSI yönteminin makinelerin performans endeksini oluşturmasında kullanılması amacıyla yapılmıştır. OEE hesaplaması sırasında kullanılan, ölçütlerin yanında, literatürce desteklenen faktörler de göz önünde bulundurularak ÇKKV problemi oluşturulmuştur, PSI yöntemi ile makinelerin performans sıralaması yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, performans değerlendirme çalışmalarına daha fazla kriter dahil edildiğinde, sonuçların değerindeki farklılıkların daha yakın aralıkta ve hassasiyette görülebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, makine performansı değerlendirmesi için OEE'den farklı kriterleri de göz önünde bulunduran modelleri uygulamak faydalı olacaktır.
Manufacturing enterprises give importance to determining machine performances in order to manage their operations and prioritize improvement activities. Overall Equipment Efficiency (OEE) is a tool that is frequently used by production managers to examine machine performances and is calculated by considering performance, quality and availability values. However, there are many different criteria that affect the performance of the machines. In this case, a multi-criteria decision-making (MCDM) approach is appropriate for handling machine performance values. The Preference Selection Index (PSI) is a MCDM method that is used for the evaluation of alternatives while weighting the criteria determined. This study was carried out to purpose of using the PSI method to generate the performance index of the machines. In addition to factors used in OEE calculation, MCDM problem with multiple criteria that supported by the literature was developed. The performance ranking of the machines was performed by PSI method with these criteria. The findings of this study suggest that when the more criteria are included in the studies for performance evaluation, the differences in the value of the results can be seen in the closer range and sensitivity. So, it would be useful to implement models that consider different criteria from OEE for machine performance evaluation.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akyüz, G., and Aka, S. (2015). İmalat Performansı Ölçümü için Alternatif Bir Yaklaşım: Tercih Indeksi (PSI) Yöntemi. Business and Economics Research Journal, 6(1), 63.
Emre BİLGİN SARI