Yıl 2018, Cilt: 25 Sayı : 4 Sayfalar 400 - 406 2018-12-01
HDAC2, HDAC4, HDAC5, HDAC7, HDAC8 ve HDAC9 Gen İfade Seviyelerinin Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Prognoz ile ilişkisi
Dilara Fatma Akın Balı,Ahmet Emin Kürekçi,Mehmet Nejat Akar
38 261

Öz Amaç: Histon deasetilazların değişmiş ifadesi hematolojik maligniteler için kanser tedavisinde hedef olabilecek niteliktedir. HDAC mutasyonları ve anormal ifade seviyeleri çeşitli kanser tiplerinde ve özellikle hematolojik malignitelerde sıklıkla görülmekte olduğu, çocukluk çağı lösemi örneklerinde HDAC2, HDAC3, HDAC6, HDAC7 ve HDAC8 gen ifadelerinin sağlıklı çocuk kemik iliği örneklerine göre önemli derece yüksek olduğu rapor edilmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 6 HDAC geninin gen ifade profilini çocukluk çağı akut lösemisinde kantitatif Real Time PCR yöntemi kullanılması ile tedavinin farklı zamanlarında belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmamız sonucunda çocukluk çağı lösemi örneklerinde HDAC genleri ifade seviyelerinin birbirine göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Çalışmamızda; tedavi öncesinde, kontrol örneklerinin ifadelenme seviyelerine göre; HDAC2 ve HDAC9 ifadelenme seviyelerinin düşük, HDAC 4 ve HDAC 8 eşit seviyede ve son olarak HDAC 5 ve HDAC7 yüksek olduğu belirlenmiştir. Tedavi sonrasında ise,  kontrol örneklerinin ifadelenme seviyelerine göre; HDAC2 ve HDAC9 ifadelenme seviyelerinin düşük, HDAC 4 ve HDAC 8 yükseldiği ve HDAC 5 ve HDAC7’nin ise düştüğü tespit edilmiştir. Sonuçlar: Tümor gelişiminde rol oynayan genlerin ve/veya yolakları kontrol eden HDAC gen seviyelerinin artması, tedavi sonrasında ise bu ifadelenme seviyelerinin sağlıklı örneklerin seviyesine eşit olması, HDAC genlerinin kanser patogenezi ile direkt ilişkide olabileceğini düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler

Histondeasetilaz, lösemi, gen ifadesi
1. Verdin E, Dequiedt F, Kasler HG. Class II histone deacetylases: versatile regulators. Trends in Genetics 2003; 19: 286–293.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0903-0017Yazar: Dilara Fatma Akın Balı (Sorumlu Yazar)Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji ABD, NiğdeÜlke: Turkey Yazar: Ahmet Emin Kürekçi Kurum: Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, AnkaraÜlke: Turkey Yazar: Mehmet Nejat Akar Kurum: TOBB ETÜ Hastanesi, AnkaraÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Dilara Fatma Akın Balı
Ahmet Emin Kürekçi
Mehmet Nejat Akar